• „Dźwięk śpiewającej misy dotyka duszy, wprowadza ją w wibracje. Dźwięk usuwa napięcie, mobilizuje siły samoleczenia, uwalnia kreatywną energię.”  – Peter Hess W naszej ofercie znajdziecie nową usługę – masaż misami dźwiękowymi. Jest to unikatowe doświadczenie zarówno dla…